Door te kiezen voor de DPO Training van The Privacy Factory heb ik mij in zeer korte tijd weten in te werken in de manier waarop de AVG binnen een organisatie aan de hand van een Plan-Do-check-Act methodiek kan worden geïmplementeerd. De combinatie van het volgen van 12 klassikale bijeenkomsten met het gebruik van de online DPO Training, de MemoTrainer en het met behulp van de tool ‘Privacymanager’ uitvoeren van een werkopdracht bij een externe organisatie bleek dan ook zeer effectief.

Als hoogopgeleide sales professional met meer dan 20 jaar werkervaring en een duidelijke voorkeur voor netwerken, heb ik in 2017 besloten mijn kennis en vaardigheden uit te breiden naar het terrein van de bescherming van persoonsgegevens. Mijn motivatie om deze stap te nemen was niet alleen dat het beroep van privacy professional wordt gekwalificeerd als een beroep van de toekomst, maar ook dat het past bij mijn brede bedrijfservaring en mijn persoonlijke kwaliteiten zoals het doelgericht èn mensgericht kunnen verbinden.

In het kader van de opleiding tot privacy professional heb ik een werkopdracht uitgevoerd bij een landelijk opererend rechtsbijstandskantoor met 18 vestigingen. Het was allereerst mijn uitdaging om binnen de organisatie draagvlak te creëren voor het implementeren van de AVG aan de hand van de door The Privacy Factor gedoceerde AVG-implementatiemethodiek. Een behoorlijke klus, vooral omdat ten tijde van mijn werkopdracht (2017) het implementeren van deze nieuwe wetgeving nog met argwanende ogen werd bekeken.

Om aan de opleiding te mogen deelnemen, moest ik eerst door een selectieproces. Daarna startte de opleiding met Werkplaats 1, waarin wij in vogelvlucht kennismaakten met de juridische kant van de Algemene Verordening.

Gegevensbescherming. Vanaf Werkplaats 2 tot en met 12 werd diezelfde wetgeving veel meer vanuit een bedrijfsmatige (Plan-Do-Check-Act) optiek behandeld. Dit betekende dat ons in chronologische volgorde werd aangeleerd welke activiteiten moeten worden uitgevoerd en hoe hiervan bewijs moet worden geleverd.

Het is deze planmatige aanpak die mij tot op de dag van vandaag bij iedere opdracht helpt om orde te scheppen in omgevingen waarin de AVG op niet-gestructureerde wijze is ingevoerd.

Het feit dat ik tijdens mijn opleiding deze werkopdracht heb kunnen uitvoeren, heeft mij de mogelijkheid geboden om de TPF-aanpak direct in de praktijk toe te passen en tegelijkertijd te ervaren hoe hands-on om te gaan met de natuurlijke weerstand die een dergelijk project met zich mee kan brengen.

Centraal in de opleiding stond het gebruik van het online DPO Training platform.

Dit bestaat uit een MemoTrainer (een vraag- en antwoordspel) en een stapsgewijze uitwerking van de TPF-methodiek aan de hand van een zeer uitgebreide praktijk-casus. Met name de uitwerking van de Plan-Do-Check-Act aanpak aan de hand van deze ‘Optima-casus’ heeft ervoor gezorgd dat ik na Werkplaats 5 voor mijzelf kon constateren dat mijn kennis omtrent het invoeren van de AVG, zonder dat ik mij dit echt bewust was, met sprongen vooruit was gegaan.

Het is tijdens de werkopdracht dat je je écht ervan bewust wordt hoe handig de PDCA-aanpak is. Vooral om je werkopdrachtgever snel duidelijk te kunnen maken welke chronologische stappen uitgevoerd moeten worden om AVG-accountable te worden. Wellicht net zo belangrijk is dat je je tijdens je werkopdracht steeds gesteund voelt door de aanwezigheid van je TPF coach en je medecursisten. Met allen heb je regelmatig contact via de TPF online community en de ‘Privacy Cafés’.

Voor het succesvol kunnen afsluiten van je werkopdracht is het verplicht de resultaten van het AVG-implementatieproject te (laten) administreren. Hiervoor heeft The Privacy Factory de tool ‘Privacymanager’ ontwikkeld, waarin aan de hand van diezelfde PDCA-aanpak alle uit te voeren privacyactiviteiten worden ingepland, de voortgang wordt gemonitord en de bewijzen van uitvoering worden opgeslagen. In 2017 was het draagvlak voor een dergelijke administratieve workload nog onvoldoende aanwezig. Tijdens latere opdrachten heeft het inzetten van Privacymanager ervoor gezorgd dat mijn opdrachtgevers na het afronden van mijn projecten goed op weg waren om AVG-accountable te worden.

Ronald Spek

Naam:Ronald Spek

Certified The Privacy Factory Privacy Professional (CTPP)