Jurilex is een landelijk opererende rechtsbijstandsorganisatie die bijzondere persoonsgegevens in de zin van AVG verwerkt. Om invulling te geven aan onze verplichtingen hebben wij gekozen voor een planmatige implementatie van deze nieuwe privacywetgeving. Een junior consultant van The Privacy Factory heeft ons hierin op deskundige wijze begeleid, daarbij gebruikmakend van de door TPF ontwikkelde implementatie-methodiek.

Jurilex Rechtsbijstand is een organisatie van letselschadejuristen, (register)experts, arbeidsdeskundigen en medisch adviseurs, met 16 vestigingen in Nederland. Als organisatie behartigen wij de belangen van onze cliënten waar het hun vorderingen betreft tegen de aansprakelijke (tegen)partij. Door onze jarenlange ervaring is Jurilex Rechtsbijstand een sterke en gelijkwaardige onderhandelingspartner die voor haar cliënten de meest rechtvaardige schadevergoeding regelt.

Als landelijk opererende organisatie verwerken wij bij het behartigen van de belangen van onze cliënten niet alleen ‘normale’, maar ook ‘bijzondere’ persoonsgegevens. Dit laatste brengt met zich mee dat wij, in het belang van onze cliënten en onze eigen organisatie, zorgvuldig invulling moeten geven aan het uitvoeren van de opdrachten die de wetgever in de AVG aan ons heeft gesteld. Een omvangrijk implementatie-project, waarbij wij voor de bedrijfsmatige aanpak van The Privacy Factory hebben gekozen.

Wij hebben om twee redenen voor The Privacy Factory gekozen. Allereerst omdat zij met de door hen ontwikkelde implementatie-methodiek de complexiteit van de AVG hebben weten te reduceren tot een aantal duidelijk benoemde activiteiten met de daarbij behorende bewijsvoering. Ten tweede omdat wij hiermee de bij ons gedetacheerde TPF junior consultant de mogelijkheid konden bieden om ervaring op te doen bij het toepassen van de TPF-methodiek, daarmee zijn kansen op de arbeidsmarkt vergrotend.

Beide redenen zijn juist gebleken. De bedrijfsmatige aanpak werkt, en de TPF junior consultant is momenteel voor meerdere opdrachtgevers actief als privacy consultant.

Tijdens het intake-gesprek was onze TPF junior consultant iets langer dan een maand bezig met zijn DPO Training. Naar wij toen begrepen bestond deze uit het volgen van een 12-tal lesdagen waarin de bij ons uit te voeren privacyactiviteiten en bijbehorende bewijsvoering stap voor stap werden behandeld. Reeds bij aanvang van de werkopdracht bleek dat deze les-aanpak zijn vruchten afwierp. De kennis en vaardigheden van onze TPF junior consultant bereikten snel een niveau waarop wij ons konden verlaten. Dit vertrouwen werd mede ingegeven door het feit dat hij snel duidelijk wist te maken welke chronologische stappen door ons uitgevoerd moesten worden op weg naar AVG-accountability.

Wellicht net zo belangrijk was natuurlijk dat wij wisten dat onze TPF junior consultant tijdens het uitvoeren van zijn opdracht steeds gesteund werd door zijn TPF coach.