Door te kiezen voor de DPO Training van The Privacy Factory heb ik mij in zeer korte tijd weten in te werken in de manier waarop de AVG binnen een organisatie aan de hand van een Plan-Do-check-Act methodiek kan worden geïmplementeerd. De combinatie van het volgen van 10 klassikale bijeenkomsten met het gebruik van de online DPO Training, de MemoTrainer en het met behulp van de Privacy Manager tool uitvoeren van een werkopdracht bij een externe organisatie bleek dan ook zeer effectief.

Als ICT professional met meer dan 20 jaar werkervaring en een duidelijke voorkeur voor data & security, heb ik in 2018 besloten mijn kennis en vaardigheden uit te breiden naar het terrein van de bescherming van persoonsgegevens. Mijn motivatie om deze stap te nemen was niet alleen dat het beroep van DPO wordt gekwalificeerd als een beroep van de toekomst, maar ook onmisbaar is bij mijn werkzaamheden als ICT consultant.

Na het volgen van de opleiding tot privacy professional (DPO) heb ik direct de kennis in de praktijk kunnen brengen en voorzie ik sinds 2018 diverse bedrijven van structurele ondersteuning op het gebied van de AVG en data security.

Om aan de opleiding te mogen deelnemen, moest ik eerst door een selectieproces. Daarna startte de opleiding met opleidingsdag 1, waarin wij in vogelvlucht kennismaakten met de juridische kant van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Vanaf dag 2 tot en met 10 werd diezelfde wetgeving veel meer vanuit een bedrijfsmatige (Plan-Do-Check-Act) optiek behandeld. Dit betekende dat ons in chronologische volgorde werd aangeleerd welke activiteiten moeten worden uitgevoerd en hoe hiervan bewijs moet worden geleverd.
Het is deze planmatige aanpak die mij tot op de dag van vandaag bij iedere opdracht helpt om orde te scheppen in omgevingen waarin de AVG op niet-gestructureerde wijze is ingevoerd.

Ik heb direct de hands-on methodiek in praktijk kunnen brengen, wat een grote meerwaarde voor mij is geweest, en waardoor ik ook heb leren omgaan met de natuurlijke weerstand die een dergelijk project met zich mee kan brengen.

Centraal in de opleiding stond het gebruik van het online DPO Training platform. Dit bestaat uit een MemoTrainer (een vraag- en antwoordspel) en een stapsgewijze uitwerking van de TPF-methodiek aan de hand van een zeer uitgebreide praktijk-casus. Met name de uitwerking van de Plan-Do-Check-Act aanpak aan de hand van een casus heeft ervoor gezorgd dat ik na opleidingsdag 5 voor mijzelf kon constateren dat mijn kennis omtrent het invoeren van de AVG, zonder dat ik mij dit echt bewust was, met sprongen vooruit was gegaan.

Ook de persoonlijke ondersteuning door de docenten en het deelnemen aan de ‘Privacy Cafés’ bood veel meerwaarde en hulp bij de klantcases.

Tijdens latere opdrachten heeft het inzetten van de Privacy Manager tool ervoor gezorgd dat mijn opdrachtgevers na het afronden van mijn projecten goed op weg waren om AVG-accountable te worden.

Naam: Cyrille Joskin

Certified The Privacy Factory Privacy Professional (CTPP)