Privacy Alerts #4: Budgetverhoging AP uitgesteld

Share
Privacy-Weekly-4-budgetverhoging-AP

De afgelopen maand is in de VS een van de grootste schikkingen rond privacy tot stand gekomen. Het ging daarbij om meer dan twintig rechtszaken waarin TikTok beschuldigd werd van onrechtmatige verwerking van persoonsgegevens. Verder gaan we in deze editie nader in op de privacyrisico’s die het gebruik van Google-producten in het onderwijs met zich meebrengt en het uitstel van de budgetverhoging van de AP.

Privacyrisico’s Google-producten onderwijs

Sinds het begin van de coronapandemie is de digitalisering van het onderwijs in sneltreinvaart toegenomen. Een van de meest gebruikte programma’s voor afstandsonderwijs is ‘G Workspace for Education’ van Google.

In de loop van vorig jaar heeft het kabinet een DPIA laten uitvoeren. De resultaten die hieruit voortvloeien hebben ertoe geleid dat onderwijsministers Van Engelshoven en Slob hun bezorgdheid hebben uitgesproken over de privacyrisico’s die het gebruik van Google-producten in het onderwijs mogelijk met zich meebrengt. Reden tot bezorgdheid is dat Google zelf mag bepalen wat het doet met de metadata van de leerlingen. Denk hierbij aan data omtrent het klikgedrag van gebruikers, wanneer en hoe lang gebruikers zijn ingelogd en welke zoekopdrachten ze gebruiken. Persoonlijke gegevens of individuele leerresultaten vallen hier niet onder. Google is eigenaar van de metadata van scholieren en kan dan ook eenzijdig de hiermee samenhangende voorwaarden aanpassen.

De mogelijkheid bestaat dat deze gegevens in de toekomst kunnen worden gebruikt om gepersonaliseerde advertenties te plaatsen, maar ook ter verfijning van andere producten die het technologiebedrijf aanbiedt.

Ondanks de mogelijke risico’s zet het kabinet toch in op voortzetting van het gebruik van Google-producten in het onderwijs. Om de privacy van scholieren nu en in de toekomst zo goed mogelijk te kunnen waarborgen, is het kabinet in gesprek met Google en de Europese Commissie. Hoewel het gebruik van Google-producten in het onderwijs wordt voortgezet, is het gebruik van Google-producten binnen overheidsorganen voorlopig gestaakt. Volgens Grapperhaus moet de AP zich eerst over de zaak uitspreken, voordat het gebruik binnen overheidsorganen voortgezet kan worden.

Schikking TikTok

Om een einde te maken aan een aantal lopende gerechtelijke procedures, is TikTok akkoord gegaan met een schikking waarbij TikTok $ 92 miljoen aan de Amerikaanse staat Illinois betaalt. Zonder rechtsgeldige toestemming van maar liefst 89 miljoen Amerikaanse gebruikers heeft TikTok persoonlijke gegevens verzameld, doorverkocht aan adverteerders en doorgestuurd naar het buitenland. Een groot deel van de gebruikers is minderjarig.

Persoonlijke gegevens die verzameld en verhandeld werden, zijn onder andere d.m.v. gezichtsherkenningstechnologie verkregen biometrische gegevens.

Als voorwaarde voor de schikking is TikTok ermee akkoord gegaan om geen gebruikersgegevens meer op te slaan die niet uitdrukkelijk vermeld worden in het privacybeleid. Zo zal TikTok bijvoorbeeld niet langer biometrische gebruikersinformatie en GPS-gegevens opslaan. Ook zal TikTok geen gebruikersgegevens meer delen met het buitenland.

Budgetverhoging AP uitgesteld

In Privacy Alerts van 11 februari 2021 schreven wij over de door de Tweede Kamer aangenomen motie ter verhoging van het personeelsbudget van de AP. Katja Mur – bestuurslid van de AP – vertelde dat van alle meldingen van datalekken slechts 0,3% leidt tot een vervolgonderzoek. En van alle in 2020 ontvangen privacyklachten heeft de AP slechts 0,04% kunnen afhandelen.

Ondanks een grote behoefte aan budgetverhoging heeft minister voor Rechtsbescherming Sander Dekker besloten de motie voor zich uit te schuiven en het volgende kabinet hierover te laten besluiten. Enerzijds is hij van mening dat dit soort investeringen om fundamentele beleidskeuzes vraagt en het, gelet op de demissionaire status van het kabinet, ongepast is om hier toezeggingen over te doen. Anderzijds heeft de toezichthouder nog onvoldoende onderbouwd hoeveel extra geld er precies nodig is om de komende jaren zijn taak goed te kunnen uitvoeren.

Recente publicaties

Privacy Weekly

Meld u aan voor Privacy Weekly en blijf op de hoogte van recente trends en ontwikkelingen rondom privacy.

Op zoek naar

Gratis AVG|Check

Volg ons op social media

Meld u aan voor Privacy Weekly

Aanmelden Privacy Weekly
Elke donderdag een privacy alert, blog of whitepaper in uw inbox!
cookie

Wij gebruiken alleen functionele en analytische cookies om u een optimale gebruikerservaring te bieden op onze website. Onze cookies verzamelen geen persoonsgegevens. Meer informatie.