Klachtenregeling

Klachten kunnen schriftelijk worden ingediend bij:

The Privacy Factory
t.a.v. Office Manager
Robert Schumandomein 2
6229 ES Maastricht

of per mail: info@theprivacyfactory.com

● Wij zullen de ontvangst van uw per e-mail ingediende klacht binnen 24 uur en van klachten per post binnen maximaal 1 week bevestigen.
● De afhandeling van de klacht valt onder verantwoordelijkheid van de directie van The Privacy Factory. Uiteraard streven wij ernaar de klacht tot volle tevredenheid af te handelen.
● Binnen twee weken kunt u een mondelinge en daarna schriftelijke/e-mail reactie verwachten. Als er een langere tijd nodig is om onderzoek te doen, wordt u binnen 4 weken na ontvangst van de klacht hiervan in kennis gesteld, waarbij het uitstel wordt toegelicht. Bovendien wordt een indicatie gegeven wanneer uitsluitsel wordt verwacht.
● Allen die betrokken zijn bij de afhandeling van een klacht gaan vertrouwelijk om met de klacht en de verkregen gegevens.
● Indien u niet tevreden bent met de wijze waarop uw klacht wordt afgehandeld, kunt u de klacht voorleggen bij de onafhankelijke Stichting Geschillencommissie Consumentenzaken. Voor meer informatie zie: www.degeschillencommissie.nl
● The Privacy Factory legt zich neer bij de uitspraak van de Geschillencommissie.
● De bewaartermijn van de klacht is 5 jaar.