The Privacy Factory is CRKBO-geregistreerd

Wat is CRKBO?

CRKBO staat voor Centraal Kort Register Beroepsonderwijs. In dit register staan instellingen ingeschreven die voldoen aan de kwaliteitscode voor Opleidingsinstellingen voor Kort Beroepsonderwijs. De CRKBO normen en voorwaarden worden opgesteld door het Centrum voor Post Initieel Onderwijs Nederland (CPION). Het CPION is een onafhankelijke organisatie, met veel ervaring op het gebied van de inhoudelijke toetsing van opleidingen in Nederland. De registratie bij het CRKBO is belangrijk voor The Privacy Factory omdat wij diverse opleidingen aanbieden. Hiermee voldoen wij aan de kwaliteitsnormen.

Wat houdt een CRKBO-registratie in?

De CRKBO-kwaliteitsaudit richt zich op de beginselen van de kwaliteitscode voor kort beroepsonderwijs:

 • zorgvuldigheidsbeginsel
 • rechtszekerheidsbeginsel
 • kenbaarheidsbeginsel
 • redelijkheidsbeginsel
 • betrouwbaarheidsbeginsel

Deze beginselen zijn vertaald naar eisen rondom onderwerpen:

 • organisatie
 • docenten
 • voorlichting
 • contract & betalings- en leveringsvoorwaarden
 • uitvoering
 • examinering
 • klachtenregeling
Alle onderdelen in de audit dienen positief te zijn om voor CRKBO-registratie in aanmerking te komen.

Inschrijving in het kwaliteitsregister en btw-heffingsvrijstelling

The Privacy Factory voldoet aan de strenge kwaliteitsnormen gesteld door het CPION en is goedgekeurd voor inschrijving in het kwaliteitsregister CRKBO.  

Last but not least is The Privacy Factory met deze registratie ook vrijgesteld van het heffen van btw op onderwijsactiviteiten

Kijk voor meer informatie over de kwaliteitsnormen en procedures op de website van het CRKBO.