Blogs

Blog

Omgaan met privégebruik van internet op het werk

Privégebruik van internet op het werk is lange tijd gezien als een ernstig probleem dat serieus, soms rigoureus werd aangepakt. We denken daar inmiddels redelijker over, maar de kwestie is nog altijd actueel en de behoefte van werkgevers aan controle is begrijpelijk en te rechtvaardigen. Tijd dus voor een kleine samenvatting. Wat zijn de rechten en plichten van werknemer en werkgever? Wat mag niet en wat mag wel? Op welke manier, onder welke voorwaarden en op basis van welke regels?

Lees verder »
Blog

Location based advertising – Juridisch verantwoord of ethisch bezwaarlijk?

Cookies registreren ons gedrag online. Maar ook onze bewegingen in de fysieke wereld kunnen worden gevolgd en vastgelegd. En ook dat is interessant voor marketeers, want waar we ons met regelmaat bevinden, zegt veel over ons. Dus is er op basis van locatie gepersonaliseerde reclame – location based advertising. Maar in hoeverre is LBA juridisch verantwoord?

Lees verder »
Blog

Lookalike Max Verstappen een schending van het portretrecht?

In commercials zijn vaak bekende personen te zien. Dit zijn meestal personen die in contractueel verband staan met de betreffende aanbieder van de commercial. Dit hoeft echter niet altijd het geval te zijn. Zo wordt er ook wel eens gebruikgemaakt van een lookalike in een bepaalde commercial. Dit was het geval bij een commercial van Picnic waarin een lookalike van Max Verstappen te zien was. De vraag is of een dergelijke lookalike ook valt onder het portretrecht van Max Verstappen. De Hoge Raad heeft hier recentelijk een uitspraak over gedaan. In deze blog wordt deze uitspraak besproken.

Lees verder »
Blog

Machine learning en privacybescherming: gaan die wel samen?

Machine learning is overal tegenwoordig. Dit brengt ook vragen over onze privacy met zich mee. Het onlangs geïntroduceerde ‘federated learning’ kan daar wel eens verandering in gaan brengen. Bij federated learning worden er geen gegevens centraal verwerkt en opgeslagen. Hierdoor is federated learning een belangrijke vooruitgang ter bescherming van onze privacy.

Lees verder »
wet-open-overheid-gegevensbeschermingsrecht
Blog

Wet open overheid en het gegevensbeschermingsrecht onder de AVG

Veel overheidsinformatie is vrij beschikbaar voor publiek, om te gebruiken en te verspreiden. Sommige (overheids)informatie, zoals bijvoorbeeld privacygevoelige informatie, mag echter niet openbaar worden gemaakt. Op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) konden verzoeken worden ingediend om deze niet openbaar gemaakte informatie alsnog in te zien. Deze informatie moet dan worden openbaar gemaakt, tenzij er zwaarwegende redenen zijn die zich tegen openbaarmaking verzetten. De Wob is echter per 1 mei 2022 komen te vervallen en vervangen door de Wet open overheid (Woo). Deze wet wordt beschouwd als een belangrijke stap naar een meer open overheid. In deze blog bespreken we kort de overgang naar deze nieuwe wetgeving en komt aan bod hoe de actieve openbaarmakingsplicht van Rijksorganisaties onder de Woo zich verhoudt tot de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

Lees verder »
Blog

Augmented reality: Een handige technologie of een potentieel privacyrisico?

Augmented reality (AR) is de afgelopen jaren in een hoog tempo gegroeid. Het gebruik van AR-toepassingen brengt de verzameling van veel verschillende gegevens met zich mee. Hierdoor ontstaan verschillende problemen op het gebied van privacy en gegevensbescherming met betrekking tot zowel de gebruikers als de niet-gebruikers. In deze bijdrage zal aandacht worden besteed aan hoe AR werkt en wat daarbij de privacyrisico’s zijn.

Lees verder »